Nye vandmålere

Fra den 6. november og frem til jul vil vi udskifte alle vandmålere tilknyttet Mejlby Vandværk. Udskiftningen vil ske i to omgange.

Forbrugere med egen målerbrønd bedes markere placeringen på grunden, f.eks. med et flag/ pind eller lign. Så er det nemmere for VVS-manden at finde målerbrønden.

Forbrugere uden målerbrønd vil blive kontaktet med henblik på udskiftning af vandmåleren (Mejlbyparken).

I forbindelse med udskiftningen vil alle forbrugere modtage aflæsningen af den gamle vandmåler i deres postkasse.

Når vi opgør forbruget pr. 31. december udgør aflæsningerne, på den gamle måler og aflæsningen på den nye måler, totalforbruget. 

Din nye vandmåler bliver en Kamstrup flowIQ® 3100
flowIQ® 3100 er valgt fordi den er uden bevægelige dele og derfor uden 
risiko for slitage. Når vi kontrollerer vandmålere udtager vi 10% som vi tester på. Hvis ingen af de udtagne vandmålere viser forkert efter 9 år, så forlænges perioden til 15 år i alt. Vi forventer altså en længere levetid på denne type vandmåler, end vi er vant til på vandværket.

Kamstrup lover høj nøjagtighed, både høje og lave flowhastigheder. Det gør de fordi vandmåleren bruger en tovejs ultralydsmåle-metode til at sikre, at forbruget altid måles præcist. Vandmåleren er også kalibreret og afprøvet ved tre flowhastigheder, for at sikre at den måler nøjagtigt inden den forlader Kamstrup.

Fordi måleren er så nøjagtig hjælper den til at mindske forskellen mellem den mængde vand vandværket leverer og den mængde vand vandværket får betaling for. Forskellen kaldes også for vandspild og regnes i vandspildsprocent. Er vandspildsprocenten over 10, så får vandværket en økonomisk straf. Mejlby Vandværk har holdt sig under de 10% i mange år nu, men vi kan altid blive bedre. Kan vandværket f.eks. ved mere nøjagtige aflæsninger minimere vandspildsprocenten er der både penge og energi at spare. 

Vandmåleren har lækagedetektering, som gør at vi er i stand til at opdage lækager tidligere - og dermed minimere vandspildet til glæde både for vandværket og den enkelte forbruger.

Det er også slut med at aflæse sin vandmåler, de nye vandmålere kan nemlig fjernaflæses af vandværket. Det er slut med manglende aflæsninger og unøjagtige aflæsninger og deraf følgende aflæsningsgebyrer og anslået forbrug. Vandværket får nu alle aflæsninger elektronisk og dermed uden risiko for fejl.

Du finder en vejledning til din nye vandmåler her.