Driftstatus

Aflæsning af vandmålere

-

Den 15. december kører vi rundt i bil med udstyr der kan aflæse de digitale målere i jeres målerbrønde / huse.

Det er til tider nødvendigt at komme meget tæt på måleren for at få udslag.

Dette bare til orientering, så I ikke bliver forskrækket over at vi kører tæt på jeres hjem.

Med venlig hilsen
Mejlby Vandværk