Driftstatus

Information til forbrugere hos Mejlby Vandværk

28/07/2020 - Mejlby Vandværk

Arbejdet med udskiftning af vandledning på Mejlbytoften går i gang her i sommer og forventes afsluttet i år.

Der er indledt registrering af andre ledninger på strækningen samt orientering af beboere.

I seneste vandkvalitetsmåling er der ved afgang fra vandværket på Mejlbyvej målt en værdi af aggressiv CO2 på 3, hvor grænseværdien er 2. Vores entreprenør undersøger hvad der kan være årsagen. Der er ikke nogen sundhedsrisiko forbundet med målingen. Alle øvrige analyser overholder grænseværdierne.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen