Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2021 - afventer godkendelse på generalforsamlingen

Takstblad for 2020


Spørgsmål til din vandregning kan stilles til:
Frank Damgaard
Regnskabskontor Nord 
[email protected] eller telefon: 96 39 91 00.