Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til generalforsamling

Mejlby Vandværk I/S afholder generalforsamling i 
Mejlby Forsamlingshus, Gammel Kaløvej 15 i Mejlby

AFLYST - NY DATO KOMMER SENERE.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af tilslutnings- og vandafgift
  5. Indkomne forslag: 
    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et mindre traktement, hvorfor bestyrelsen gerne vil

Have tilmelding på følgende tlf. nr.: Jørn E. Hansen: 61 54 08 59

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2019

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen

 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 30. marts 2017 

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen