Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Husk at Mejlby Vandværk overgår fra I/S til Amba fra 1. januar 2022.

Indkaldelse til generalforsamling

Mejlby Vandværk A.m.b.a.
a
fholder generalforsamling i Mejlby Forsamlingshus

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19:30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 5. Godkendelse af takstblad
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er Ronny Terndrup, Flemming Krag Thomsen og Niels Aage Arve. Alle modtager genvalg.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Nuværende suppleanter er Knud Jørn Alstrup og Helle Alstrup
 9. Valg af revisorer
  Nuværende revisorer er Ole Bengtsen og Troels Schmidt
 10. Valg af revisorsuppleanter
  Nuværende revisorsuppleant er Jens Chr. Alstrup
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 12. marts 2024 på mailadresse [email protected]

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et mindre traktement, hvorfor bestyrelsen gerne vil have tilbagemelding på følgende tlf. nr. 21 93 28 63 Ronny Terndrup eller mail: [email protected]

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Ordinær generalforsamling 2023
Onsdag d. 22. marts 2023

Referat af generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 24. marts 2022

Referat af generalforsamling 2022

 

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag d. 16. september 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021

 

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d. 19. august 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 3. juni 2021

Referat af generalforsamlingen 2021

Formandens beretning for 2020